Nia Ya Uenezaji Injili

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Nia Ya Uenezaji Injili
/
Warumi 15:14-21