Chanzo Cha Ukweli

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Chanzo Cha Ukweli
/
Warumi 15:5-13