Kusulubiwa Kwa Yesu

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Kusulubiwa Kwa Yesu
/
Yohana 19:16-22