Wokovu Kwa Wote

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Wokovu Kwa Wote
/
Warumi 11:7-12