Yesu Ajidhihirisha Kwa Wanafunzi Wake

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Yesu Ajidhihirisha Kwa Wanafunzi Wake
/
Yohana 21:1-14