Waliochaguliwa Kwa Neema

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Waliochaguliwa Kwa Neema
/
Warumi 11:1-6