Vikwazo Vwa Kueneza Injili Vilivyoondolewa

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Vikwazo Vwa Kueneza Injili Vilivyoondolewa
/
Matendo 10:34-48