Utimilifu Wa Agano

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Utimilifu Wa Agano
/
Warumi 11:25-36