Utabirir Wa Kuzaliwa Kwake Masihi

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Utabirir Wa Kuzaliwa Kwake Masihi
/
Isaya 9:1-7