Malengo Ya Mitiume Wa Yesu

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Malengo Ya Mitiume Wa Yesu
/

Yohana 17:9-17