Kuanguka Kwa Shetani

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Kuanguka Kwa Shetani
/
Isaya 14:12-17