Amani Kwa Roho Inayo Tubu

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Amani Kwa Roho Inayo Tubu
/
Isaya 57:15-21