परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्छ ?

Hope for Today (Nepali)
Hope for Today (Nepali)
परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्छ ?
/

आजको दिन बुधबार, तपाईहरुलाई आशाको किरण कार्यक्रममा स्वागत छ