Isaías Omomarandu Pe Mesías Onasetaha

hft guarani 2022
Hope for Today (Guarani)
Isaías Omomarandu Pe Mesías Onasetaha
Loading
/
Isaías 9:1-7

Ñandejára Ipu’akapáva oiporavova’ekue umi profetakuéra Israel pegua omombe’u haguä hetäguäme opaite mba’e— avei umi momarandu Ñandejára reheguáva. Isaías ha’eva’ekue profeta katupyry. Ha’e oikova’ekue irundy mburuvicha guasu oisämbyhy aja: umíva ningo rey Uzías, Jotam, Acaz ha Ezequías. Upéva Isaías omombe’u ñandéve capítulo uno-pe.

Umi momarandu profeta Isaías omosarambiva’ekue tetä Israel rehegua, ha’éva tetä poravopyre Ñandejárape guarä. Momarandukuéra Israelpe guarä apytépe, jajuhu
momarandu pe Mesías onasetava’ekue rehegua. Jajuhu upe momarandu aranduka Isaías capítulo 9, versículo 1 guive, 7 peve, ha oïva Antiguo Testamentope.

1. Ñepyrürä Ñandejára oheja vai Zabulón ha Neftalí yvy, oïva tetänguéra yvýpe, ha upéi omyakärapu’ä jey. Umi yvy ojepyso Jordán mboypýri guive, yguasu rembe’y peve.

2. Tetägua oikóva pytümbýpe, ohecha peteï mba’e rendy tuicháva; umi pytümbýpe oikóva ári, ohesape upe mba’e rendy.

3. Remongakuaa tory, ha heta ojevy’a. Opavave ovy’a ne renondépe, kóga ñemono’öme ramoguáicha, ovy’aháicha umi oñomboja’óva opa mba’e ñoräiröme guarére.

4. Mba’e pohýi ijati’ýre oïva, mba’e pohýi ijapére oguapýva, inupähára po pegua yvyra, remyangu’ipa, Madiánpe ramoguaréicha.

5. Ipy rehegua ombohyapuva’ekue ñorairöhára, ha ijaokuéra tuguýpe ojehýiva, ojehapýta ha tatápe ikusuguéta.

6. Ou haguére ñandéve mitämi, mitä ra’y oñeme’ë ñandéve. Chupe oñeme’ëta pu’aka oisämbyhy haguä. Ha oñembohérata ha’e: Mbo’ehára imombe’upyrä, Ñandejára Imbaretéva, Ñandejára opa ára oikovéva, Mburuvicha guasu, py’aguapy reruha.

7. Itúva ypykue David guapyhápe oguapýta; opa rupi oipysóta ipokatu ha py’aguapy ndopamo’äi, hetä imbaretéta, tekojoja ha hekopeguáta ipyrenda, águive opa árape guarä. Ä mba’e ojapóta Ñandejára Ipu’akapáva mborayhu.

Isaías omombe’úvo upe ohecháva HE’I HETA MBA’E omyesakäva mávapa ha mba’éichatapa pe Mesías rembiapo.

PETEÏ MBA’E RENDY OHESAPE ha’e peteïva umi térä oipurúva Isaías ohenói haguä Mesíaspe. Profeta Isaías omboysýi mba’eichahápepa ohesape upe mba’e rendy: tetägua oiko pytümbýpe. Iporä jahechakuaa oïha opaichagua pytümby. Oï pytümby oguahë vove pyhare. Oï pytümby ñane apytu’ümegua, kuimba’ekuéra ha kuñanguéra ojepy’amongeta vove tembiapo vai rehe. Oï avei pytümby ángapegua, ndaipóri jave tesape añetegua rehegua tekove retepýpe. Pytümby apytu’ümegua ha ángapegua tuicha ivaive pe pytümby pyhareguágui.

Pe profeta oñe’ë umi tekove oïva mano kuarahy’äme. Upéva ha’e avei pytümby – mano kuarahy’ä. Pe ñemano maymáva tekovépe ñande rupyty ha ikatu ojehu oimeraë ára. Ndaikatúi jajoko opa ára ñande rekove, upéva noïri ñande pópe, upe katuete jahupytýtava maymáva ningo ñemano. Maymáva ñamanóta peteï ára, ñande ha’égui tekove ñamanova’eräva.

Tetägua oikóva pytümbýpe profeta Isaías he’iva’ekue: “… ha’ekuéra ohecha peteï mba’e rendy tuicháva…umi pytümbýpe oikóva ári, ohesape upe mba’e rendy.” Upe
tesape, angirü, ohesapéta máva apytu’ü ha máva ánga añetegua reheve. Pe pytümby apytu’ü megua heñói ha okakuaa mba’e japu rupive. Pe tesape oñe’ëva Profeta Isaías ogueru añetegua apytu’üme. Ogueraha tembiasa mano meguágui Ñandejára resape peve. Ha’e tesape ijojaha’ÿva. Tesape ijojaha’ÿva ñande resape ome’ëva ñandéve esperanza. ¡Ñamomba’eguasu Ñandejárape!

SÄSO NDETUICHÁVA OGUAHËVA’EKUE péicha profeta Isaías omombe’u pe Mesías rehe. Ombojoja kóga tuicha ñemono’öramoguáicha. Isaías ohai kóicha: “remongakuaa tory, ha heta ojevy’a. Opavave ovy’a ne renondépe, kóga ñemono’öme ramoguáicha…” Kóga ñemono’ö ha’eva’ekue ára ojevy’aha, upérö oñembyaty ñemitÿngue ha mba’e ra’ÿinguéra oñembyatyva’ekue oñeñongatu. Mba’eita ogueru jepi heta vy’a.

Pe säso oñembojoja kóga tuicha ñemono’öre ha ojehechakuaa upéva ñe’ë jajuhúva versículo 4 he’ihápe: ” Mba’e pohýi ijati’ýre oïva, mba’e pohýi ijapére oguapýva, inupähára po pegua yvyra, remyangu’ipa, Madiánpe ramo guaréicha.” Jejopy vai ha apytï ogueru ñembyasy. Säso ohundíva ñeñapytï añoite ogueru vy’a ha py’aguapy.

Ñandejára pe Profeta rupive omombe’u oguahëha säso ndetuicháva maymávape guarä. Pe mba’e pohýi ijati’y árigua oñeguenohë ha opëmba. Inupähára po pegua yvyra, oñemongu’ipa. Ha mba’e pohýi apére oguapýva oñemopëmba. Säso ogueru py’aguapy ha vy’a. Isaías omomarandu tesape ha säso.

OU MITÄMI ÑANDÉVE upéicha he’i avei Isaías omombe’úvo pe Mesías jeju. Ha’e ningo oikotevë jajesareko joaite hese. Ehendumína herakuéra jajuhúva: “Mbo’ehára imombe’upyrä, Ñandejára Imbaretéva, Ñandejára opa ára oikovéva, Mburuvicha guasu, py’aguapy reruha.”

Tapichakuéra che aikuaáva ndoguerekói heta téra. Oï oguerekóva moköi térä, oï avei oguerekóva mbohapy térä peteï téra añónte. Ndaipóri héra pukuetéva. Pe Mesías Ñandejára Ra’y ha oguereko ko’ä téra: “Mbo’ehára imombe’upyrä, Ñandejára Imbaretéva, Ñandejára opa ára oikovéva, Mburuvicha guasu, py’aguapy reruha.” Pe mitämi imarangatu. Pe ára onaséramo guare jagueromandu’a jepi cada ary.

Ndaha’éi heta téra añónte upe Ha’e oguerekóva. Ha’e ningo herakuä avei opa rupiete. Profeta Isaías he’i pe iñesämbyhy hekopeguáta ha ipyrenda mbaretéta, ndopamo’ái araka’eve. Oï moköi mba’e tekotevëva jahechakuaa: pe tiempo ha pe yvy. Upe Mesías jagueromandu’áva cada ary pe onaséramo guare, ha oguerekóva cinco téra, profeta Isaías he’i oguerekotaha ñesämbyhy ndopamo’äiva araka’eve ha ndopytamo’äi tenda’ÿre.

Oguapy vove David guapyhápe Ha’e oisämbyhýta ha omohendáta opaite mba’e, oipysóta ipokatu ha py’aguapy ndopamo’äi, hetä imbaretéta oïtagui tekojoja, upéicha Ñandejára he’ígui ojehutaha. La Biblia upéicha he’íma ñandéve. Ñandejára voi he’i ñandéve upéicha ojehutaha. Ndaiporiva’ekue ambue mitä ko mitäichagua.

Isaías ohecha ypyva’ekue pe Mesías onasetaha. Isaías omombe’u ñandéve mba’épa ojapotava’ekue pe Mesías: mba’e rendy ohesapéva, säso oguahëmava’ekue, “…ou haguére ñandéve mitämi, mitära’y oñeme’ë ñandéve”.

Receive Weekly Encouragement

Sign-up to get a sermon straight to your inbox on a weekly basis!