Zaburi

KUMWAMINI MUNGU HUFANYA NINI?

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
KUMWAMINI MUNGU HUFANYA NINI?
/

MATUMAINI PROG 1491TITLE: KUMWAMINI MUNGU HUFANYA NINI?TEXT: ZABURI 16Hujabo na karibu leo twalitazama neno kutoka zaburi 16, kumwamini mungu hufanya nini? Jima langu ni david…

View PodcastKUMWAMINI MUNGU HUFANYA NINI?

NAMNA YAKUPATA AMANI

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
NAMNA YAKUPATA AMANI
/

MATUMAINI PROG 1490TITLE: NAMNA YAKUPATA AMANITEXT: ZABURI 32Hujambo na karibu tujifunze pamoja neno la mungu. Leo twalichambua neno la mungu kwa undani kutka zaburi 32…

View PodcastNAMNA YAKUPATA AMANI

WENYE DHAMBI TUFANYE NINI?

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
WENYE DHAMBI TUFANYE NINI?
/

MATUMAINI PROG 1489TITLE: WENYE DHAMBI TUFANYE NINI?TEXT: ZABURI 51:1-17Msikilizaji wangu mpenzi natumai u buheri wa afya na hao ndiyo maombi yangu. Leo twajiuliza swali wenye…

View PodcastWENYE DHAMBI TUFANYE NINI?

KWANINI?

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
KWANINI?
/

MATUMAINI PROG NO 1488TITLE: KWANINI?TEXT: ZABUTI 22:1-11Hujambo na karibu mpenzi msikilizaji. Natumai ubuheri wa afya na ni furaha yangu kukuletea kipindi hichi cha matumaini. Leo…

View PodcastKWANINI?

MWANADAMU ALIYEUMBWA NA MUNGU

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
MWANADAMU ALIYEUMBWA NA MUNGU
/

MATUMAINI PROG 1487TITLE: MWANADAMU ALIYEUMBWA NA MUNGUTEXT: ZABURI 8Hujambo na katibu tujifunze neno la mungu pamoja leo twajifunza kutoka zaburi ya 8 Jina langu ni…

View PodcastMWANADAMU ALIYEUMBWA NA MUNGU

MFALME MTEULE

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
MFALME MTEULE
/

MATUMAINI PROG 1486TITLE: MFALME MTEULETEXT: ZABURI 110Hujambo msikilizaji. Jina langu ni david mungai na ni furaha yanf=g kukuletea kipindi hiki cha matumaini. Leo twajfunza kutoka…

View PodcastMFALME MTEULE

UAMUZI WA MUNGU

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
UAMUZI WA MUNGU
/

MATUMAINI PROG 1485TITLE: UAMUZI WA MUNGUTEXT: ZABURI 2HUJAMBO msikilizaji mpezi na karibu tujifunze neno la mungu pamoja kutoka zaburi 2 uamuzi wa mwenyezi mungu. Jina…

View PodcastUAMUZI WA MUNGU

MFALME WA UTUKUFU

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
MFALME WA UTUKUFU
/

MATUMAINI PROG 1484TITLE: MFALME WA UTUKUFUTEXT: ZABURI 24 Hujambo mpenzi msikilizaji, leo twalichambua fungu la neon la mungu kutoka zaburi 24. Jina langu ni david…

View PodcastMFALME WA UTUKUFU

Kumwamini Mungu Hufanya Nini

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Kumwamini Mungu Hufanya Nini
/

Zaburi 16 Hujabo na karibu leo twalitazama neno kutoka zaburi 16, kumwamini mungu hufanya nini? Jima langu ni david mungai, wimbo alafu tuendelee Naam kaibu…

View PodcastKumwamini Mungu Hufanya Nini

Namna Yakupata Amani

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Namna Yakupata Amani
/

Zaburi 32 Hujambo na karibu tujifunze pamoja neno la mungu. Leo twalichambua neno la mungu kwa undani kutka zaburi 32 namana ya kupata Amani. Jina…

View PodcastNamna Yakupata Amani

Wenye Dhambi Tufanye Nini

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Wenye Dhambi Tufanye Nini
/

Zaburi 51:1-17 Msikilizaji wangu mpenzi natumai u buheri wa afya na hao ndiyo maombi yangu. Leo twajiuliza swali wenye dhambi tufanye nini? Jha langu ni…

View PodcastWenye Dhambi Tufanye Nini

Kwanini

Hope for Today (Swahili)
Hope for Today (Swahili)
Kwanini
/

Zaburi 22:1-11 Hujambo na karibu mpenzi msikilizaji. Natumai ubuheri wa afya na ni furaha yangu kukuletea kipindi hichi cha matumaini. Leo twalichambua neon la mungu…

View PodcastKwanini